RZ0Y0ZS

Juan JoséRodríguezYañez

joanjosepry@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Educació Infantil

Grau en Educació Primària (Itinerari Anglès)

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

Grau en Educació Primària