SR0M0NQ

José MiguelSunyerMartin

josepmiquelsm@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Llicenciatura de Psicologia

Disseny d'un projecte o programa d'intervenció (2012/13, 2013/14)Seminari VII (2012/13, 2013/14)Seminari VIII (2012/13, 2013/14)