TS0S2OL

Jose LuisTorresSoto

joseluists@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

Grau en Gestió Esportiva