BX0P0ZA

Jose AntonioBovéPérez

joseantoniobp@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport