SN0L0TR

JordiSimónLlovet

jordisl@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Educació Primària

Títol d'Expert Universitari en Intervenció en Adopció

Grau en Educació Infantil

Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva.MADI-1

Grau en Educació Primària (Itinerari Anglès)