SN0L0TR

JordiSimónLlovet

jordisl@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Diploma d'Especialització Universitària en Metodologies Innovadores a l'Escola

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

Doctorat en Comunicació

Títol d'Expert Universitari en Direcció de Centres Escolars, Escola de Directius

Títol d'Expert Universitari en Escola de Pastoral Educativa

Grau en Educació Infantil

Grau en Educació Primària

Grau en Educació Primària (Itinerari Anglès)

Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva.MADI-1

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries