SN0L0TR

JordiSimónLlovet

jordisl@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Diploma d'Especialització Universitària en Metodologies Innovadores a l'Escola

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Grau en Educació Infantil

Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva.MADI-1

Doctorat en Comunicació

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

Grau en Educació Primària

Títol d'Expert Universitari en Direcció de Centres Escolars, Escola de Directius

Títol d'Expert Universitari en Escola de Pastoral Educativa

Grau en Educació Primària (Itinerari Anglès)

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries