SN0L0TR

JordiSimónLlovet

jordisl@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Educació Infantil

Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva.MADI-1

Diploma d'Especialització Universitària en Metodologies Innovadores a l'Escola

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Títol d'Expert Universitari en Escola de Pastoral Educativa

Doctorat en Comunicació

Grau en Educació Primària (Itinerari Anglès)

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Grau en Educació Primària

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Títol d'Expert Universitari en Direcció de Centres Escolars, Escola de Directius