BS0W1XR

JordiBarrésCosta

jordibc4@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

MU en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes (especialitat Educació Física)

Màster Universitari en Gestió d'Organitzacions i Projectes Esportius (Sports Management)