AX0A0OR

JordiArboixAlió

jordiaa1@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport