VO0G0AS

JesúsValeroGarcia

jesusvg@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Logopèdia

Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva.MADI-1

Grau en Psicologia