SA0Q0YG

IngridSalaBars

ingridsb@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Educació Primària

Grau en Educació Infantil

Màster Universitari en Psicopedagogia

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

Grau en Educació Primària (Itinerari Anglès)