IN0P0LN

IgnasiIvernPascual

ignasiip@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

Grau en Logopèdia

Grau en Psicologia