OO0W0QM

Guillermo RubenOviedo

guillermorubeno@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport