SR0B0HL

GuillemSolerBlanch

guillemsb@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans