MI0C0SS

ElisendaMartiCasas

elisendamc1@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Educació Primària

Ensenyament i aprenentatge de l'educació física i educació per a la salut (2013/14)Ensenyament i aprenentatge de les ciències experimentals i de les ciències socials I (2013/14)Ensenyament i aprenentatge de les ciències experimentals i de les ciències socials I: Seminari (2014/15)Pràcticum I (2013/14)