SO7P1AA

DavidSimóPinatella

davidsp@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

Grau en Educació Primària

Grau en Psicologia

Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva.MADI-1

Grau en Educació Primària (Itinerari Anglès)