MO0P0ZR

Carlos MariaMorenoPérez

carlosmp@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Psicologia

Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans