JA0A0OT

AntoniJorbaAriño

antonija@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

Màster Universitari en Gestió d'Organitzacions i Projectes Esportius (Sports Management)