VT0P0SM

Anna MariaVilaregutPuigdesens

annavp@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

Grau en Psicologia

Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

Màster en Teràpia Familiar