GS0P0AA

AlejandroGiménez de CisnerosPadilla

alejandrogp@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Educació Primària

Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (2013/14)Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat: Seminari (2014/15)Ensenyament i aprenentatge de les ciències socials (Humanitats II) (2013/14)Ensenyament i aprenentatge de les ciències socials (Humanitats II): Seminari (2014/15)