Taula rodona: “Escola i Universitat, un tàndem necessari per a la millora educativa”
Taula rodona: “Escola i Universitat, un tàndem necessari per a la millora educativa”
26.10.2017

Miquel Amor: "S'ha de construir un pont de difusió de coneixement i aprendre a treballar conjuntament”

Els Grups d'Especial Interès, una comunitat que té com a objectiu la promoció d'una àrea específica de coneixement i l'intercanvi de saber i experiències, han fet la seva primera trobada del curs 2017/2018, amb una taula rodona titulada "Escola i Universitat, un tàndem necessari per a la millora educativa". Els GEI, que pretenen connectar teoria i pràctica afavorint el diàleg entre recerca científica i experiència quotidiana, han parlat sobre la relació entre escola i universitat per reflexionar en els processos de canvi i transformació que estem vivint.

La moderadora del col·loqui i coordinadora del Servei d'Assessorament i Innovació Pedagògica (SAIP) de la FPCEE, Eva Liesa, ha iniciat la taula rodona amb la presentació dels participants: Miquel Amor, director de CETEI, Núria Vallduriola, directora dels Serveis Territorials del Baix Llobregat, i Coral Regí, directora de l'Escola Virolai. "Tres persones amb experiència en l'àmbit educatiu i que estan vivint processos de canvis", ha afirmat Liesa. El tema central que han tractat és els GEI com a una comunitat amb suport mutu que ajuda les escoles i veuen quines dificultats estan tenint.

"L'objectiu és reflexionar i construir junts materials que creiem que poden ajudar les escoles que ens fan demandes específiques", ha començat Liesa per dirigir la temàtica del col·loqui. Seguint la línia de la coordinadora del SAIP, Vallduriola ha afirmat que la metodologia és bàsica perquè el que es fa és aplicar noves formes de treball, però que per a ella "la formació que es fa en el propi centre ha de ser contínua i centralitzada i que són formacions que creen la identitat del centre, ja que d'alguna manera hem de sentir que pertanyem a l'escola". Segons Amor el més important és tenir una visió clara de cap a on es vol anar: "aturar-se i reflexionar, fer meta aprenentatge", ha dit. En canvi, Regí, tot i que ha estat d'acord amb les altres intervencions, ha considerat que una de les coses que ens hem de ficar al cap és que el canvi és permanent i que "estarem en una escola que estarà contínuament en procés d'evolució, però sempre hi haurà una vinculació amb la comunitat".

En aquest punt els tres participants han estat d'acord que una escola pot demanar formació en un aspecte en concret, però que aquest mateix aspecte pot ser molt diferent en una altra escola d’un barri diferent, ja que els plans de treball poden ser absolutament distints. En definitiva, els GEI "estan units en un projevte en comú, però el context fa que es cristal·litzi d'una manera o altra" ha aclarit el director del CETEI. A partir d'aquí és on fan la personalització per a cadascun dels centres educatius. Això no vol dir que diferenciïn per tipus d'escola, sinó les relacions que s'estableixen en aquesta.

La moderadora ha posat en dubte si en aquest procés es necessiten mestres amb identitat, moment en què Vallduriola ha intervingut i ha dit que no només s'ha de pertànyer al centre sinó que també a la seva ideologia: "així es farà l'escola seva". Davant d'aquesta afirmació, Regí ha donat suport aquesta idea i ha dit que "el projecte compartit fa que l'avenç sigui més fàcil". Leisa, ha repreguntat si això és possible en una escola pública i Amor ha respost que "el docent és una peça clau i la seva identitat s'ha de basar en una visió de passió per aprendre i com aprenen els altres, ja que l'aprenentatge esdevé la barreja entre coneixement i emoció; ser capaç d'avançar i tenir vincles afectius amb els teus companys". No només això, també, segons Regí "gent professional que tingui ganes de transmetre i emocionar". Ganes de seguir formant-se i actualitzar-se, "saber igual o més que els alumnes digitalitzats; que el docent sigui un líder positiu", ha dit Vallduriola.

Tot seguit s'han referit al docent "que no pot ser Superman" sinó que ha de tenir confiança en els seus companys. Per aquest motiu Vallduriola ha explicat que "els mestres ens sentim avaluats quan un altre ens mira i això és una cultura de poc treball col·laboratiu". En contra, Regí ha afirmat que "la sensació que tinc amb un altre professor a l'aula és de complementació" i és com hauria de ser: cultura de portes obertes.

Davant d'aquesta controvèrsia Amor ha proposat "pensar a tenir camins conjunts per crear coses noves, ja que la concepció d'assessoria de: vendre-ho i adaptar-ho ja està molt esgotada". L'assessorament comporta un desgast brutal, ja que implica molt compromís personal i s'ha de tenir empatia i gran coneixement d'aquell entorn, han coincidit la directora dels Serveis Territorials del Baix Llobregat i la directora de l'Escola Virolai. Finalment, com a proposta, Amor ha tancat el col·loqui dient que "s'ha de construir un pont de difusió de coneixement i aprendre a treballar conjuntament".

Per acabar la trobada, la moderadora ha proposat als assistents un espai de diàleg per després reunir-se amb els tutors presents a l'acte.