Ple de professors d’inici del curs 2017-2018
Ple de professors d’inici del curs 2017-2018
07.09.2017

Els professors de la Facultat es van trobar, després de les vacances d’estiu, per preparar el nou curs.

El degà de la Facultat, Sergi Corbella, va donar la benvinguda als professors a l’Auditori de la Facultat, i va explicar la distribució de la Jornada. Tot seguit va donar la paraula a la vicedegana d'Educació i de Programes Internacionals, Anna de Monserrat, que va explicar el context i la situació actual dels estudis d’educació, així com els reptes de futur: promoure programes amb institucions del sector, incrementar el valor afegit de Blanquerna i optimitzar la Facultat com a referent de transferència de coneixement. També va destacar l’augment d’estudiants que sol·liciten mobilitat internacional, i va introduir el context d’internacionalització i els reptes de futur.

La vicedegana d'Estudis Socials i de la Salut i d'Ordenació Acadèmica, Olga Herrero, va ser la següent en el torn de paraula, i va explicar qüestions referents als processos d’acreditació dels graus i de qualitat del curs anterior. Va acabar la seva intervenció comentant diferents temes relacionats amb l’ordenació acadèmica de la Facultat.

El següent a intervenir va ser el vicedegà d'Estudis de Postgrau i Recerca, Xavier Pujadas, el qual va explicar la reestructuració del vicedeganat que lidera: l’estructura de Títols Propis, Formació continuada i Escola d’Estiu s’incorpora al vicedeganat de Postgrau i Recerca. També va explicar que durant aquest curs es portaria a terme, per part de l’AQU, l’acreditació de tres Màsters Universitaris.

El secretari acadèmic, Enric M. Sebastiani, va celebrar els resultats obtinguts en la matriculació d’estudiants de grau per al curs 2017-2018. També va exposar algunes informacions acadèmiques bàsiques del nou curs: l’acreditació de la tercera llengua, els canvis en la normativa acadèmica, i l’expedició dels carnets universitaris, entre d’altres qüestions.

Abans de la pausa, el degà va fer públics els canvis en els equips de gestió acadèmica dels graus, donant les gràcies a les persones que han format part de l’equip, animant a aquells que continuen i agraint la disponibilitat d’aquells que han acceptat l’encàrrec. Els professors que deixen el seu càrrec com a coordinadors són: Mercè Gimeno, del grau en Psicologia; Marc Casanova i Roser Domingo, dels graus d’Educació; Carmina Folch, de programes internacionals; i Carme Boqué, de Títols propis, formació continuada i Escola d’Estiu. Aquells que entren a ocupar els nous llocs de coordinació són: Julieta Piastro, al grau en Psicologia; Elena Ojando, Marc Franco, David Simó, dels graus d’Educació, i Berta Aznar, en els programes internacionals; i Jordi Simón, de Títols propis, formació continuada i Escola d’Estiu.

També va anunciar la incorporació del nou responsable de manteniment, Iván Gálvez, a partir del mes d’octubre.

Després de la pausa, els professors es van reunir, en grups de treball interdisciplinaris, per reflexionar sobre el seminari. En acabar, es van trobar a l’Auditori per compartir les conclusions extretes.

El matí va acabar amb l’acte de reconeixement als professors i PAS que compleixen 25 anys a Blanquerna. Les professores Reina Capdevila i Núria Farriols van ser les encarregades de conduir l’homenatge als “16 jutges de Blanquerna”, tal com es van definir. Va ser una oportunitat per recordar anècdotes viscudes a Blanquerna. Els homenatjats van ser: Tomàs Andrés, Eulàlia Arias, Alfred Blas, Montse Canals, Reina Capdevila, Xavier Carbonell, Jorge Coderch, Núria Farriols, Mercè Gimeno, Ignasi Ivern, Montserrat Llinares, Carles Pérez, Miquel Àngel Prats, Helena Ruiz, Jordi Segura i Roser Vendrell.    

El director general, Andreu Ibarz, va ser l’encarregat de cloure l’acte de reconeixement. En primer lloc, va fer lliurament del pin de plata de Blanquerna a cadascun dels 16 professors i membres del PAS. Tot seguit, els va donar les gràcies per l’aportació significativa que havien fet durant tots aquests anys tant a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport, com en els altres dos centres de Blanquerna: la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals i la Facultat de Ciències de la Salut. Els va dir que ara era el moment d’aportar la seva expertesa a la institució.

La Jornada de professorat va acabar, a la tarda, amb les reunions per estudis.