La Facultat, un dels primers centres a rebre la certificació SGIQ
07.10.2019

L'informe certifica positivament el nostre sistema i tres de les sis dimensions avaluades assoleixen la màxima qualificació possible

La Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna-URL rep amb valoració "favorable" l’informe de la certificació del SGIQ (Sistema de Garantia Interna de la Qualitat). Concretament, tres de les sis dimensions avaluades assoleixen la màxima qualificació possible. La FPCEE és un dels primers centres universitaris que ha aconseguit aquest certificat, que atorga l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Què és l’AQU?

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, és el principal instrument per a la promoció i l'avaluació de la qualitat al sistema universitari català. Té com a objectiu l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior de Catalunya (ensenyaments, professorat, centres i serveis).

Què té en compte l’avaluació?

L’avaluació externa, duta a terme de forma col·legiada per un comitè d’experts externs, es realitza d’acord amb la Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat d’AQU Catalunya.

Què conté la Guia de l’AQU?

Aquesta guia recull els criteris i directrius que estan orientats a la millora contínua de la formació que s'ofereix a l'estudiant d'acord amb les directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai Europeu d'Educació Superior (ESG). A més donen resposta al que estableix l'apartat 9 de l'annex I del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, i s'han establert d'acord amb els criteris i s'emmarquen dins de les dimensions que formaven part del programa AUDIT.

Què significa haver aconseguit aquest reconeixement?

La certificació del SGIQ evidencia que el nostre centre té el funcionament adequat i que en els pròxims 5 anys no ha de dur a terme cap altre procés d’acreditació de títol oficial.