L’educació digital, un valor afegit a Blanquerna-URL
19.12.2019

La Facultat és un referent en l’àmbit de la digitalització dels futurs mestres i en la transferència als centres educatius.

Els graus en Educació a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna-URL respon a la necessitat creixent de l’escola de tenir professionals amb altes competències en l’ús educatiu de les noves tecnologies

Tant pel grau en Educació Infantil com el grau en Educació Primària, els estudiants, al finalitzar el grau, poden obtenir la capacitació en Competència Digital Docent (CDD). La CDD està formada per coneixements i habilitats en la competència TIC referida a l’ús instrumental de les tecnologies i les habilitats de caràcter didàctic i metodològic. 

Aquesta metodologia en la formació dels mestres va molt lligat al nou Pla d’Educació Digital de Catalunya 2020-2050 presentat pel departament d’Educació recentement. 

La Facultat no només és referent en les noves eines digitals en la formació dels mestres, també ho és en la transferència als centres educatius.

El SAIP (Servei d’Assessorament i Innovació Psicopedagògica) és un servei de la Facultat de Psicologia que dóna suport a tots aquells centres o entitats educatives que volen impulsar un canvi, una millora o una innovació en la digitalització dels seus centres.

Algunes de les temàtiques principals que assessorem els centres educatius són les següents:

 1. Formes de treball col·lectiu a l’aula. Treball globalitzat (projectes, ambients d'aprenentatge, cooperació, etc)
 2. Eines per al treball tutorial.
 3. Gestió de la convivència 
 4. Innovació i currículum. Model d’ensenyament i avaluació basat en competències.
 5. Innovació i TIC
 6. Pràctiques educatives avançades per a l’aprenentatge de les llengües.
 7. Pràctiques educatives avançades per a l’aprenentatge de les matemàtiques.
 8. STEAM  
 9. La pèrdua, la mort i el dol en el context educatiu.
 10. Direcció i lideratge educatiu
 11. Millora educativa a través de la investigació a l'aula.

La cultura digital de Blanquerna també es consolida amb el grup de recerca en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (PSTIC) que centra el seu treball en el lideratge de la transformació socioeducativa des de quatre eixos fonamentals:

 • Territori, educació i inclusió: nous models d’organització i de lideratge educatiu en xarxa.
 • Innovació educativa amb el suport de les TIC, i el seu lideratge.
 • La participació socioeducativa i la mediació: competències de lideratge.
 • Ètica del lideratge educatiu i organitzacional.