Estratègies per desenvolupar les habilitats socials i emocionals en el joc motor [curs tancat]

Durada Modealitat A - Presencial 30 hores
Horari De l'1 al 5 de juliol de 2019 en horari de 8.30h a 15h.
Crèdits 1.50 ECTS
CoordinacióRamón Hidalgo Raya
Preinscripció Matricula a partir del 2/05/2019
Preu 85€
escola-d-estiu

Inscripció al curs:

Horari:

Modalitat A - Presencial (30 hores)
De l'1 al 5 de juliol de 2019 en horari de 8.30h a 15h

Preu:

El preu de la inscripció és de 85 euros i dóna accés a 30 hores de formació (1 curs) en qualsevol de les modalitats.

 


Descripció del curs: 

Aquest curs pretén oferir una sèrie d’estratègies per ajudar al docent d'educació física i a la tutoria a fomentar el desenvolupament de les habilitats socials de l’alumnat a partir de les situacions que esdevenen en el joc motor, mitjançant el programa Axenroos  (Cuvelier, 1970) adaptat i evolucionat a l’àmbit escolar per contribuir a l'adquisició de rols socials (Hidalgo i Muniáin, 2017). Alhora, aquest programa es complementa amb d’altres estratègies que ajudaran a l’alumnat i al docent a identificar i regular les emocions dels infants, i a gestionar els conflictes entre iguals, per afavorir les relacions de convivència mitjançant  estratègies, com ara el cercle emocional Axenroos, rutines de pensament i pictogrames que facilitin la resolució de conflictes entre iguals.
Amb l'aplicació d'aquestes estratègies, dinàmiques, situacions vivenciades i videos, es procurarà crear un clima de participació i reflexió per abordar el desenvolupament de les Habilitats Socials i Emocionals dels infants.

Finalment, es tractarà l’avaluació com a part fonamental de l'aprenentatge. per analitzar com es pot ajudar a l'alumnat a ser conscient de la seva formació mitjançant rúbriques i altres instruments d'avaluació.


Objectius: 

 • Prendre consciència de la importància que esdevé el desenvolupament de les habilitat socials i emocionals dels infants, el seu desplegament curricular a Primària, i com les pot fomentar el docent.
 • Proposar estratègies i recursos per tal que l’alumnat desenvolupi diferents rols i habilitats socials, identifiqui i reguli les emocions i aprengui a resoldre conflictes mitjançant el diàleg.
 • Ser capaç d'utilitzar situacions quotidianes i de joc motor des de l'àrea d'EF i/o des de la tutoria, per ensenyar l'alumnat a regular les seves emocions, desenvolupar les seves habilitats socials i saber gestionar els conflictes.
 • Analitzar i reflexionar sobre l’avaluació de les habilitats socials i com contribueix al desenvolupament de la competència social de l’infant.

Continguts: 

Sessió 1:

 • El desplegament curricular de les habilitats socials a Primària.
 • El cercle emocional com a estratègia per identificar, ser conscient i identificar les emocions.

Sessió 2:

 • L'estratègia Axenroos adaptada a l'àmbit escolar per desenvolupar els rols socials. 
 • L'aplicació, l'anàlisi i la reflexió a partir de jocs motors i situacions vivenciades

Sessió 3:

 • La gestió d'acords. De la resolució de conflictes a la mediació.
 • Els pictogrames per seguir les fases de la resolució de conflictes.

Sessió 4:

 • Les dinàmiques i les activitats per analitzar i reflexionar sobre el conflicte.
 • Les Rutines de Pensament per afavorir el desenvolupament d’habilitats socials.

Sessió 5:

 • El procés d'avaluació de les habilitats socials dels infants.
 • Inclusió del programa a l'àrea d'EF i al Pla d'Acció Tutorial.

Metodologia:

 • Explicació amb suport Power Point.
 • Vivenciació, anàlisi i reflexió de les situacions quotidianes que experimenten els infants (jocs, dinàmiques, estudi de casos, role-playing).
 • Ús pràctic dels recursos i estratègies que s'ofereixen al curs.
 • Kahoot, per valorar si s'han entés les estratègies explicades.
 • Material facilitat via telemàtica per tal que el docent el pugui aplicar a la seva realitat.
 • Instruments d'avaluació com a eines per avaluar el desenvolupament de les habilitats socials dels infants.
 • Instruments d'avaluació per valorar el curs.
 • Videos de suport.

 


Docents: 

Ramón Hidalgo Raya. Diplomat en Magisteri d'Educació Física. URL (1998-2001). Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. URL (2002-2004).
Màster en Activitat Física i Educació. UB (2016-2017). Títol Extraordinari de Màster en AF i Educació. UB (2018). Mestre d'EF i Coordinador del Departament d'EF del col·legi La Farga Institució.