universitat-d-estiuCATUE

Introducció

Curs de català de nivell mitjà-superior adreçat a aquelles persones que vulguin millorar el seu coneixement lingüístic. Consta de deu temes —quatre de sintaxi, cinc d’estilística i un de terminologia—, tots ells desenvolupats de manera eminentment pràctica, a propòsit d’aspectes sobre redacció, correcció i traducció (de l’anglès al català).  Resolució d’exercicis preparats ad hoc. 
En aquest curs es tracten aspectes de la correcció gramatical sobretot pel que fa a qüestions sintàctiques i esemàntiques. Mirem de resoldre problemes pràctics treballant amb textos i comentant alguns articles lingüístics.  

Objectius

1) Oferir una formació específica en la correcció i producció de textos orals i escrits en llengua catalana.

2) Aprofundir en el coneixement de l’estàndard i de la gramàtica normativa.

Destinataris

Persones amb un nivell alt de català: mestres, professionals.

Coordinació i Professorat

Carles Riera Fonts. Doctor en filologia catalana, llicenciat en farmàcia i amb la carrera de teologia. Ensenyant de llengua catalana des de l'any 1975 ininterrompudament i de «Català científic» des de 1987. Actualment és professor de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.

Horari

Durada: 15h
Calendari : del 3 al 7 de juliol de 2017
Horari:de 17.00h a 20.30h

Dades d'Interès

Per a un bon aprofitament, el curs es limita a 40 places.
Finalitzada la formació i prèvia assistència mínima del 80% de les hores, es lliurarà un certficat d'assistència.
Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli aporti l'autorització corresponent signada pel titular.

Lloc de Realització

FPCEE Blanquerna-URL - Can Carner
C. Joies 11- 13 
08180 Moià

Reconeixement de Crèdits Alumnes Universitat Ramon Llull

En els cursos de 15h, els estudiants de la Universitat Ramon Llull poden sol·licitar el reconeixement de 0,5 ECTS optatius si s'ha assistit amb regularitat al curs (amb una assistència mínima del 80% de les hores) i si s'ha seguit el sistema d'avaluació establert pel professor/coordinador del curs.

Els estudiants que facin la inscripció al curs presencialment han de sol·licitar el reconeixement dels crèdits a la butlleta d'inscripció.
Els estudiants que facin la inscripció en línia al curs han de sol·licitar el reconeixement de crèdits enviant un missatge de correu electrònic a l'adreça fpceefctp@blanquerna.url.edu.
En cas de no rebre el correu electrònic amb la sol·licitud de reconeixement de crèdits en el moment de la inscripció, es donarà per entès que l'estudiant no vol aquest reconeixement.
Si l'alumne no vol el reconeixement del curs en crèdits, finalitzada la formació es lliurarà un certificat d'assistència si s'ha assistit amb regularitat al curs (amb una assistència mínima del 80% de les hores).

Inscripció

Preu del curs: 60€
Preu del curs estudiants centres URL(10% de descompte sobre el preu del curs): 54€

*Inscripció online: cal acreditar la condició d'estudiant enviant el full de matrícula del curs 2016-2017 a l'adreça de correu electrònic fpceefctp@blanquerna.url.edu

* Inscripció presencial: cal acreditar la condició d'estudiant adjuntant el full de matrícula del curs 2016-2017 a la butlleta d'inscripció.

Inscripció presencial: a la Secretaria acadèmica (despatx A1-04) de dilluns a divendres de 9.00h a 13.30h i de 17.00h a 21.00 h, del 3 de maig al 23 de juny de 2017.

Modalitat de pagament presencial:  Efectiu i/o targeta de crèdit

Inscripció virtual: del 3 de maig al 25 de juny de 2017. El pagament es fa efectiu mitjançant aquesta pàgina web amb targeta de crèdit (clica la icona del carretó). Si no es realitza el pagament la inscripció no queda registrada.

La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de 10 inscripcions.
Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.
La no adscripció a algun dels descomptes previstos per a diferents col·lectius és responsabilitat de l'inscrit.

Informació

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
SIOE
C. del Císter, 34
08022-Barcelona
Tel. 93 253 30 06
a/e fpceefctp@blanquerna.url.edu