Títol d'Expert Universitari en Atenció a Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament

Preinscripció online
Durada 7 mesos
Crèdits 15 ECTS
CoordinacióDr. David Simó
masters-i-postgraus-urlDISCAP

Títol d'expert universitàri en Atenció a les Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament

Darrerament, la recerca ens ha proporcionat importants avenços en el camp de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. Aquest coneixement és primordial per donar resposta a les necessitats de les persones des d’un enfoc centrat en la persona i avalat per les evidències científiques. La millora de la qualitat de vida d’aquestes persones, així com de les seves famílies, ha de ser una de les primordials fites dels serveis i els professionals que les atenen.

Aquest curs va adreçat a professionals que actualment treballen amb persones adultes amb discapacitat intel•lectual i del desenvolupament en diferents contextos (treball, habitatge, oci, etc.). La formació contribueix a aprofundir en la concepció actual de la discapacitat intel•lectual i del desenvolupament (DID) i a conèixer i analitzar els models i sistemes de suport orientats a promoure el ple desenvolupament i una vida de qualitat de les persones amb DID. Entre els objectius del curs, destaquem: disposar d’eines i recursos per a l’avaluació i la identificació de necessitats de les persones amb DID; conèixer i aplicar sistemes i estratègies d’intervenció adreçades a les característiques i a les necessitats de les persones amb DID en totes les àrees (social, emocional, etc.) i en particular en l’envelliment; i valorar la importància de la família i la seva col·laboració en l’atenció de les persones amb DID.

Destinataris 

Aquest títol va adreçat a professionals que actualment treballen amb persones adultes amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (graduats i llicenciats en Psicologia, Psicopedagogia i Pedagogia i diplomats en Treball Social i Magisteri).