masters-i-postgraus-urlTPS

Objectius

La finalitat de la formació teoricopràctica és dotar el psicomotricista de competències per observar, comprendre, fer un seguiment i un projecte d’intervenció ajustat a les necessitats del subjecte, acompanyant-lo en el procés de maduració i en els
bloquejos a través del moviment i del joc. 

Donar a l’alumne recursos teòrics i pràctics per fer una intervenció en teràpia psicomotriu.

Qualificar l’alumne de recursos per elaborar, dur a terme o assessorar un projecte d’ajuda psicomotriu en educació especial.

Reciclar coneixements i metodologies referides al camp psicomotriu.

Oferir recursos per possibilitar la investigació en psicomotricitat.

Aprofundir en el coneixement de si mateix i dels altres potenciant l’expressivitat psicomotriu per accedir a un sistema d’actituds que faciliti la comunicació i la relació amb l’altre.