Títol d’expert universitari en Lideratge i Direcció Escolar

Crèdits 15 ECTS
masters-i-postgraus-url11-TEU-3010

El programa de formació directiva pretén dotar a les persones participants d’eines que els permetin adquirir les competències necessàries per a l’exercici professional de la direcció de centre educatiu.
La mobilització dels coneixements, recursos, habilitats i actituds treballades al llarg del programa de manera pertinent ha de permetre al directiu professional afrontar de manera eficient el lideratge i la gestió del centre.

Impartit per: Associació de Directius de l’Educació Pública de Catalunya