Títol d’Expert Universitari en Intel·ligència Emocional. En conveni amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

Títol d’Expert Universitari en Intel·ligència Emocional. En conveni amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

Preinscripció online
Durada 1 any
Crèdits 15 ECTS
DireccióDra. Nathalie P. Lizeretti
masters-i-postgraus-urlINTEMOL

Títol d’Expert Universitari en Intel·ligència Emocional (3a Edició)

En les darreres dècades el concepte d’intel·ligència emocional ha generat un gran interès tant en la població general com en l’àmbit científic i professional. Els avenços científics durant aquests anys evidencien, d’una banda, que es tracta d’una habilitat bàsica per al desenvolupament de competències personals i socials que fa augmentar el benestar i l’ajustament psicològic de les persones, que influeix positivament sobre el seu rendiment en les diferents activitats humanes; i, de l’altra, demostren que constitueix un factor de protecció davant el desenvolupament de diferents trastorns mentals i físics.  

El títol d’Expert Universitari en Intel·ligència Emocional s’adreça a professionals dels di· ferents àmbits de les ciències socials i de la salut (psicòlegs, mestres, educadors socials, treballadors socials, pedagogs, metges, infermeres, personal sanitari, directius, etc.), i té com a objectiu principal dotar d’eines i competències per a una profunda comprensió de la persona que garanteixi, més enllà dels coneixements propis de les diferents disciplines, una praxi professional d’alta qualitat. Per aquesta raó les persones que optin per fer aquest postgrau tindran l’oportunitat de consolidar i potenciar la seva pròpia intel·ligència emocio· nal, la qual cosa redundarà en una optimització del seu estat de benestar personal i laboral.

A més de difondre els avenços científics i professionals en l’àmbit de la intel·ligència emocional que fomenten la formació i l’actualització permanent, aquest postgrau donarà la possibilitat d’aprendre eines professionals i de creixement personal a fi d’assolir un desen· volupament professional íntegre.

Destinataris

Llicenciats, diplomats o graduats universitaris vinculats a l‘àmbit so· cial o de la salut. Es valorarà individualment cada aspirant a partir de la seva formació i trajectòria personal i laboral. Aquells estudi· ants que accedeixin sense titulació oficial universitària obtindran un certificat d’extensió universitària.