masters-i-postgraus-url_P70

Preu

Preu del màster: 4.500,00 €
Descompte alumni Blanquerna: 7%
Finançament: l’import es pot abonar fraccionadament seguint el pla de pagament següent: 

 • Matrícula 1r curs: 2.250,00 € (30 Crèdits)
  • Pagament inicial: 765,00 €
  • Pagament desembre 2019: 742,50 €
  • Pagament març 2020: 742,50 €
 • Matrícula 2n curs: 2.250,00 € (30 Crèdits)
  • Pagament inicial: 765,00 €
  • Pagament desembre 2020: 742,50 €
  • Pagament març 2021: 742,50 €

Preu crèdit repetidors: 75,00 € 

Anul·lació de cursos

La Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries.