masters-i-postgraus-url_P70

Pràctiques

Pràcticum - 15 ECTS (anual)

Nota: El pràcticum comporta un seguiment per part del tutor de la Facultat al centre on actualment està treballant l’estudiant del Màster a fi de millorar i promoure la implementació dels principis del Suport Conductual Positiu.