masters-i-postgraus-url_P70

1r any - Assignatures comunes

  • Suport Conductual Positiu. Principis i enfocament universal  (9 ECTS) 
  • Intervencions addicionals i específiques. Nivell 2 i 3 d’intervenció (9 ECTS) 
  • Perfil professional (3 ECTS)

1r any - Assignatures Optatives I

  • Atenció als infants i adolescents amb DID (6 ECTS)
  • Atenció a adults amb DID (6 ECTS)

1r any - Assignatures Optatives II

  • Disseny Universal de l’Aprenentatge (3 ECTS)
  • Organització institucional. Suport actiu (3 ECTS)

2n any - Assignatures comunes

  • Dissenys d’intervenció i pràctiques basades en l’evidència (6 ECTS)
  • Treball final (6 ECTS)
  • Jornada final / Congrés de SCP (3 ECTS)

Pràcticum - anual (15 ECTS) 

Nota: El pràcticum comporta un seguiment per part del tutor de la Facultat al centre on actualment està treballant l’estudiant del Màster a fi de millorar i promoure la implementació dels principis del Suport Conductual Positiu.