masters-i-postgraus-urlTPS

Preu

Preu: 2.500 €
Finançament: L’import del curs s’abonarà fraccionadament.
Reserva de plaça: 400 € Matrícula: 850 € (cal descomptar els 400 € que ja s’han abonat en fer la reserva)
Terminis 1 i 2 pagament: 825 € cadascun

Informació

Preinscripció 
La preinscripció és el primer tràmit per accedir als títols propis de la Facultat.
Per a la preinscripció, s’han de dur obligatòriament els documents següents:
Curriculum vitae
Fotocòpia del DNI o passaport
Fotocòpia del títol o del resguard del títol dels estudis  universitaris cursats
1 fotografia de mida carnet

Presencialment
Dates: del 20 de març al 25 de setembre del 2017
Horari: matins de 8.00 a 14.00 h i tardes de 15.30 a 21.30 h
Lloc: Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE)
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
C/Císter, 34, Barcelona 08022
Tel.: +34 93 2533006
sioefpcee@blanquerna.edu

Admissió
Les llistes d’admissions es faran públiques el divendres 29 de setembre del 2017 a partir de les 12.00 h, a la pàgina web www.blanquerna.edu, amb el codi CIB adjudicat en el moment de la preinscripció.

Matriculació 
La matriculació és el tràmit definitiu per accedir al curs. El pagament de la matrícula representa l’obtenció definitiva de la plaça de l’estudiant. La matrícula es formalitzarà entre els dies 3 al 5 d’octubre del 2017 a la Secretaria Acadèmica de la Facultat, en la data i l’horari que s’indicarà a la pàgina web d’admissions.

Anul·lació de cursos
a Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries. En aquest cas, l’import satisfet en concepte de reserva de plaça serà retornat integrament.