masters-i-postgraus-urlTPS

Pràctiques

La majoria dels programes de postgrau que ofereix la Facultat tenen convenis de pràctiques amb les escoles, empreses i institucions més rellevants dels sectors professionals als quals s'adrecen. El període de pràctiques s'ajusta de manera personalitzada a les característiques de cada estudiant i permet millorar el propi desenvolupament professional. 

En aquest títol, s'inclou un mòdul de 3 ECTS de pràctiques d'observació i coparticipació, així com pràctiques autònomes supervisades que es duran a terme en diferents centres públics i privats.