masters-i-postgraus-urlTPS

Calendari

Crèdits: 30 ECTS
Durada: d’octubre de 2017 a juny del 2018
Horari: divendres, de 18.30 h a 21.30 h, i un dissabte al mes, de 9.00  a 14.30 h i de 15.30 h a 19.00 h