Monogràfic d'intervenció logopèdica en patologia vocal benigna

Durada 27, 28 i 29 de novembre de 2020
Horari Divendres 15:00h a 18:30h; Dissabte 9:00h a 19:00h; Diumenge 9:00h a 13:30h
CoordinacióDra. Marta Jordana
cursos-de-formacio-continuada

La patologia vocal benigna és de les més habituals en la pràctica terapèutica dels logopedes que es dediquen al tractament de la veu. En aquest monogràfic s’ofereix la possibilitat d’actualitzar i complementar tant els coneixements d’aquestes alteracions com les estratègies i pràctiques per a la seva millora.

Objectiu

Dotar els assistents de recursos teòrics i pràctics per abordar la intervenció logopèdica de la patologia vocal benigna amb qualitat i actualització, des d’una visió global de la patologia (enfoc multidisciplinar).

Objectius específics
 • Tenir coneixements de les bases anatomo-fisio-patològiques dels trastorns vocals benignes (d’origen funcional i congènit) i de com intervenir-hi mitjançant la reeducació de la veu.
 • Tenir coneixements sobre acústica aplicada a l’exploració i a la intervenció dels trastorns vocals benignes.
 • Disposar d’eines per fer una correcte exploració i avaluació dels trastorns vocals benignes.
 • Relacionar els elements bàsics de la tècnica vocal amb les tècniques de reeducació que s'utilitzen habitualment en l’àmbit de la patologia vocal benigna.
 • Disposar d’eines per aplicar el treball corporal al treball vocal.
Destinataris

Diplomats i graduats en Logopèdia; diplomats, llicenciats i graduats que hagin fet cursos d’especialització en logopèdia; titulats universitaris i metges amb interès pels trastorns de la veu; professors de cant.
* És necessària formació en relació a la veu si no són diplomats/llicenciats en logopèdia o en medicina o professors de cant

Programa
 1. Descripció, classificació i etiologia de les disfonies funcionals i congènites
 2. Exploració i tractament de les disfonies funcionals i congènites
 3. Fonocirugia en patologia vocal benigna
 4. Exploració i avaluació logopèdica en patologia vocal benigna
 5. Bases per al tractament logopèdic
 6. Taller pràctic d’intervenció logopèdica
 7. Casos pràctics
Competències específiques
 • Conèixer la patologia vocal benigna i les conseqüències funcionals que comporta, i com adaptar la teràpia vocal a aquestes.
 • Saber gestionar l’avaluació i intervenció logopèdica integrant els coneixements teòrics i pràctics de manera global i multidisciplinar.
Professors

Dra. Cori Casanovas i Barberà (Metgessa foniatra)
Dr. Ferran Ferran i Vila (Otorrinolaringòleg-Fonocirugià)
Dr. Josep Mª Vila i Rovira (Logopeda i Psicòleg)
Sr. Francesc Pascua (Logopeda)
Sr. Joan Eudald Castelltort (Logopeda i Professor de Cant)
Sra. Pepi Martin (Logopeda i Pedagoga)

Matrícula

Inscripció tancada

 • El pagament es fa efectiu mitjançant aquest web amb targeta de crèdit (cliqueu inscripció virtual).
 • Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.
 • Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.
 • La no adscripció a algun dels descomptes previstos per a diversos col·lectius és responsabilitat de l’inscrit.

Preu: 115€

El pagament es fa efectiu mitjançant aquest web amb targeta de crèdit (cliqueu inscripció virtual).
Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.

Dte. Col·legi de Logopedes de Catalunya: 10%
Per gaudir de la bonificació del 10% per ser membre del Col·legi de Logopedes, és imprescindible enviar a FPCEESecretariaacademica@blanquerna.url.edu, un cop feta la inscripció, el document acreditatiu corresponent (rebut de pagament de l'any en curs)

Informació d'interès
 • Per tenir dret al certificat d'aprofitament l'assistència és obligatòria en un 80% del curs.
 • Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli presenti l'autorització corresponent signada pel titular.
 • Segons l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, aquest curs està considerat com a formació permanent del professorat no universitari.

 

Lloc de realització

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL
C. Císter 34
08022 Barcelona