Català per a estudiants no catalanoparlants. Nivell 2 - 2n semestre

Durada 30 h
Modalitat Presencial
cursos-de-formacio-continuada

Descripció del curs 

Aquest curs és la continuació del curs de nivell 1 del primer semestre. Està adreçat a estudiants de llarga durada, és a dir, a estudiants que cursen un grau o un màster a la Facultat i que han d’assolir un nivell de comprensió i expressió de català al més aviat possible per poder seguir les classes amb normalitat, relacionar-se amb els companys i fer vida a Catalunya. El curs s’imparteix en format de curs d’extensió universitària, de 30 hores de durada. 


Calendari

Durada: 30 h presencials
Dates: del 9 de febrer al 8 d'abril de 2022
Horari: dimecres i divendres de 14 a 15.30 h


Preu

Preu: gratuït 


Inscripció 

INSCRIPCIÓ TANCADA Inscripció virtual del 27 de gener al 6 de febrer de 2022


Reconeixement del curs en crèdits

Reconeixement d’1,5 ECTS


Objectius

 • Donar a conèixer la llengua i cultura catalanes als estudiants estrangers.
 • Facilitar la integració dels alumnes forans a la comunitat universitària.
 • ​Aconseguir que els estudiants estrangers adquireixin un nivell de català que els permeti comunicar-se i desenvolupar-se en la societat catalana.

Continguts

 • Repàs del temps verbals del primer nivell (present i passats). 
 • El futur. 
 • L’imperatiu. 
 • Introducció a les formes del subjuntiu.
 • Lèxic i expressions bàsiques que s’utilitzen en situacions comunicatives quotidianes i relacionades amb els seus estudis (Logopèdia, Psicologia, Educació, CAFE, etc.).
 • Morfologia i sintaxi (ampliació i aplicació dels continguts treballats al 1r nivell): 

- El substantiu. Gènere i nombre. 
- L’article. Els determinants. 
- L’adjectiu. 
- Els pronoms. 
- El verb. Models de conjugació. Formes regulars. Principals verbs irregulars. 
- Les preposicions i les locucions prepositives. 
- Els adverbis i les locucions adverbials. 
- Les conjuncions. 
• Ortografia (ampliació i aplicació dels continguts treballats al 1r nivell): 
- La vocal neutra. 
- La O i la U. 
- Les lletres B i V. 
- Les lletres P/B, T/D, C/G en posició final. 
- La essa sorda i la essa sonora.
- Les grafies X-IX, J-G, TX-IG. 
- Les grafies M-N i MPT-MPC. 
- Les grafies L·L, H, R-RR. 


Metodologia

Se seguirà un enfocament comunicatiu a partir de produccions reals (orals i escrites) produïdes en el context universitari i extrauniversitari. La metodologia emprada serà dinàmica i comunicativa i incitarà a la participació oral a classe i a la millora integral de les quatre habilitats lingüístiques, ampliant i consolidant, a la vegada, els coneixements gramaticals i el lèxic.


Avaluació

Aquest curs s’avaluarà a partir de:

 • La participació a classe
 • ​El seguiment de les activitats que es proposaran al llarg de tot el curs
 • Un exercici de control final

Lloc de Realització

FPCEE Blanquerna
C. Cister, 34
​Barcelona


Bibliografia

Diccionaris

ALBERTÍ, S. (1979). Diccionari castellà-català, català-castellà. Barcelona: Albertí Ed.
BRUGUERA, J. (1990).Diccionari ortogràfic i de pronúncia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, S.A.
BRUGUERA, J. (2000). Diccionari de dubtes i dificultats del català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
Diccionari alemany-català, català-alemany. Barcelona: Enciclopèdia Catalana (1991).
Diccionari anglès-català, català-anglès. Barcelona: Enciclopèdia Catalana (1993).
Diccionari castellà-català i català-castellà, 2 Vol. Barcelona: Enciclopèdia Catalana (1985).
Diccionari francès-català, català-francès. Barcelona: Enciclopèdia Catalana (1988).
Diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans (1995).
Diccionari visual DUDEN. Barcelona: Enciclopèdia catalana (1994).
Gran diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, S. A., 1998.
Hiperdiccionari català-castellà-anglès. Barcelona: Enciclopèdia catalana (1993).
RASPALL, J. I MARTÍ, J. (1996). Diccionari de locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. 62.
XURIGUERA, J. (1993). Els verbs catalans conjugats. Barcelona: Claret dels verbs. Barcelona, Ruaix.

Manuals

ABELLÓ, X. i RODRÍGUEZ, J. (2006). Llengua catalana. Bàsic 1, 2 i 3 – Elemental 1, 2 i 3. Ed. Barcanova.
BADIA, D. I SAL.LARI, C. (2003). Llengua catalana: nivell llindar , 2 i 3. Vic: l'Àlber.
BALAGUER, C.; RIPOLL, O. (2002). Xarranca. Jocs per a l'aprenentatge del català oral per a nouvinguts. Barcelona: Fundació Jaume Bofill; Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística, Secretaria General de Joventut.
BASTONS, N. (2000). Català bàsic. Iniciació a la llengua oral. Barcelona: Generalitat de Catalunya; Departament de Cultura.
BORDONS, G.; CASTELLÀ, J-M.; MONNÉ, P. (1991). Trèvol. Català per a adults. Barcelona: Empúries.
CARRERAS, J.; COMES, J.; PI, J. (1992). Fonètica catalana. Barcelona: Teide.
CASTELLANOS, J-A. (1991). Quadern: normativa bàsica de la llengua catalana amb exercicis autocorrectius. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació.
CASTILLO, P. i altres (1996). Manual de llengua i cultura per a immigrants. Madrid: Cáritas Española.
FENERO, E. (1999). Aroma: manual de llengua i cultura per a immigrants 2. Barcelona: Càritas Espanyola.
GUERRERO,I. i altres (2010). Nou nivell bàsic 1, 2 i 3- Nou nivell elemental. Curs de llengua catalana. Formació de persones adultes. Ed. Castellnou.
Guia de conversa universitària anglès-català. Servei de Llengua Catalana (1998). Barcelona, Publicacions UB.
MAS, M.; MELCION, J.; ROSANAS, R.; VERGÉS, M.H. (1999). Digui, digui... Curs de català per a no catalanoparlants adults. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Enciclopèdia Catalana.
PUIG, T; PUIG, J. (2000). Curs de català inicial. Barcelona: UB.
Viure a Catalunya. Comencem a parlar. Barcelona: Generalitat de Catalunya (2004).
Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges. Barcelona: Generalitat de Catalunya (2004).
Vivim junts. Materials per aprendre català. Barcelona: generalitat de Catalunya (2009).

Recursos per a l'aprenentatge del català

Cursos en línia

Diccionaris, traductors i cercadors

Altres