Català per a estudiants no catalanoparlants - 1r semestre

Modalitat Presencial
cursos-de-formacio-continuada

Descripció del curs 

Aquest curs pretén proporcionar a l’alumnat les eines lingüístiques necessàries per a afrontar necessitats comunicatives quotidianes bàsiques.

 Calendari

Durada: 30 h presencials
Dates: del 6 d'octubre al 15 de desembre de 2021
Horari: dimecres i dijous de 14 a 15.30h


 


Preu

Preu: gratuït Inscripció 

Inscripció virtual de l'1 de setembre al 3 d'octubre de 2021


 

Reconeixement del curs en crèdits

Reconeixement d’1,5 ECTS


Objectius

 • Donar a conèixer la llengua i cultura catalanes als estudiants estrangers.
 • Facilitar la integració dels alumnes forans a la comunitat universitària.
 • ​Aconseguir que els estudiants estrangers adquireixin un nivell de català que els permeti comunicar-se i desenvolupar-se en la societat catalana.


Continguts

El domini lingüístic del català.
El sistema fonètic català.
​Correlació entre so i grafia. L’alfabet.

​​Lèxic i expressions bàsiques que s’utilitzen en situacions comunicatives quotidianes:

 • Presentacions
 • Salutacions
 • Adreces i localitzacions
 • Horaris i dates
 • Accions i activitats quotidianes
 • Feina, oficis i ocupacions
 • Demandes en restaurants i comerços
 • Descripcions físiques
 • Estats físics i anímics
 • Direccions i mitjans de transport
 • Condicions atmosfèriques
 • Opinions i valoracions
 • Vocabulari bàsic de la quotidianitat

Morfologia i sintaxi:

 • El substantiu. Gènere i nombre.
 • L’article. Els determinants.
 • L’adjectiu.
 • Els pronoms.
 • El verb. Models de conjugació. Formes regulars. Principals verbs irregulars.
 • Les preposicions i les locucions prepositives.Els adverbis i les locucions adverbials.
 • ​​Les conjuncions.

​Ortografia:

 • La vocal neutra
 • ​La O i la U
 • Les lletres B i V
 • Les lletres P/B, T/D, C/G en posició final
 • La essa sorda i la essa sonora
 • Les grafies X-IX, J-G, TX-IG
 • Les grafies M-N i MPT-MPC
 • Les grafies L·L, H, R-RR


Metodologia

Se seguirà un enfocament comunicatiu a partir de produccions reals (orals i escrites) produïdes en el context universitari i extrauniversitari.
La metodologia emprada serà dinàmica i comunicativa i incitarà a la participació oral a classe i a la millora integral de les quatre habilitats lingüístiques, ampliant i consolidant, a la vegada, els coneixements gramaticals i el lèxic.


Avaluació

Aquest curs s’avaluarà a partir de:

 • la participació a classe
 • ​el seguiment de les activitats que es proposaran al llarg de tot el curs
 • un exercici de valoració final


Lloc de Realització

FPCEE Blanquerna
C. Cister, 34
​Barcelona


 

Bibliografia

Diccionaris

ALBERTÍ, S. (1979). Diccionari castellà-català, català-castellà. Barcelona: Albertí Ed.
BRUGUERA, J. (1990).Diccionari ortogràfic i de pronúncia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, S.A.
BRUGUERA, J. (2000). Diccionari de dubtes i dificultats del català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
Diccionari alemany-català, català-alemany. Barcelona: Enciclopèdia Catalana (1991).
Diccionari anglès-català, català-anglès. Barcelona: Enciclopèdia Catalana (1993).
Diccionari castellà-català i català-castellà, 2 Vol. Barcelona: Enciclopèdia Catalana (1985).
Diccionari francès-català, català-francès. Barcelona: Enciclopèdia Catalana (1988).
Diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans (1995).
Diccionari visual DUDEN. Barcelona: Enciclopèdia catalana (1994).
Gran diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, S. A., 1998.
Hiperdiccionari català-castellà-anglès. Barcelona: Enciclopèdia catalana (1993).
RASPALL, J. I MARTÍ, J. (1996). Diccionari de locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. 62.
XURIGUERA, J. (1993). Els verbs catalans conjugats. Barcelona: Claret dels verbs. Barcelona, Ruaix.

Manuals

ABELLÓ, X. i RODRÍGUEZ, J. (2006). Llengua catalana. Bàsic 1, 2 i 3 – Elemental 1, 2 i 3. Ed. Barcanova.
BADIA, D. I SAL.LARI, C. (2003). Llengua catalana: nivell llindar , 2 i 3. Vic: l'Àlber.
BALAGUER, C.; RIPOLL, O. (2002). Xarranca. Jocs per a l'aprenentatge del català oral per a nouvinguts. Barcelona: Fundació Jaume Bofill; Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística, Secretaria General de Joventut.
BASTONS, N. (2000). Català bàsic. Iniciació a la llengua oral. Barcelona: Generalitat de Catalunya; Departament de Cultura.
BORDONS, G.; CASTELLÀ, J-M.; MONNÉ, P. (1991). Trèvol. Català per a adults. Barcelona: Empúries.
CARRERAS, J.; COMES, J.; PI, J. (1992). Fonètica catalana. Barcelona: Teide.
CASTELLANOS, J-A. (1991). Quadern: normativa bàsica de la llengua catalana amb exercicis autocorrectius. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació.
CASTILLO, P. i altres (1996). Manual de llengua i cultura per a immigrants. Madrid: Cáritas Española.
FENERO, E. (1999). Aroma: manual de llengua i cultura per a immigrants 2. Barcelona: Càritas Espanyola.
GUERRERO,I. i altres (2010). Nou nivell bàsic 1, 2 i 3- Nou nivell elemental. Curs de llengua catalana. Formació de persones adultes. Ed. Castellnou.
Guia de conversa universitària anglès-català. Servei de Llengua Catalana (1998). Barcelona, Publicacions UB.
MAS, M.; MELCION, J.; ROSANAS, R.; VERGÉS, M.H. (1999). Digui, digui... Curs de català per a no catalanoparlants adults. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Enciclopèdia Catalana.
PUIG, T; PUIG, J. (2000). Curs de català inicial. Barcelona: UB.
Viure a Catalunya. Comencem a parlar. Barcelona: Generalitat de Catalunya (2004).
Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges. Barcelona: Generalitat de Catalunya (2004).
Vivim junts. Materials per aprendre català. Barcelona: generalitat de Catalunya (2009).


Recursos per a l'aprenentatge del català

Cursos en línia

 • Inter_cat. UB, UAB, UPC i altres.
 • Lingcat. Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona.
 • Parla.cat. Direcció General de Política Lingüística, Consorci per a la Normalització Lingüística i Institut Ramon Llull.
 • Resum de gramàtica catalana. Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics.
 • 4 cats: 20 capítols per aprendre català.
 • Speakcat. UB, UAB, UPC i altres.
 • Viure a Catalunya. Aprenem català des de l’espanyol.

Diccionaris, traductors i cercadors

 • Optimot
 • És a dir
 • Termcat

Altres

 • Einescat. Consell de Mallorca.
 • Català a l’atac