Els trastorns del vincle en la infància. Avaluació i tractament - 2n semestre

Durada 27de febrer, 13 i 20 de març del 2021
Horari En línia. Dissabte de 9.00 a 14.00
cursos-de-formacio-continuada

Introducció

Aquest curs permet adquirir els coneixements teòrics sobre la Teoria de l'aferrament (attachment) i la psicopatologia infantil associada als trastorns del vincle. Coneixerem les eines d'avaluació de l'aferrament i el tipus de tractament per a infants en edat preescolar fins a l'adolescència. 


Destinataris

Estudiants de psicologia (últim curs) i psicòlegs


Professorat

Laura Górriz Duran. Psicòloga General Sanitària. Especialista en Psicoteràpia. Directora de Centre FIA. 


Programa

 • Teoria de l’aferrament i eines d'avaluació
 • Anàlisis de les conductes del nadó, infant i adolescent per activar la resposta d'aferrament de l'adult.
 • Anàlisis de les interaccions sanes i amb patologia. 
 • Tractament de les patologia de la vinculació. Us de la VIT (Video Intervetion Therapy)
 • Trastorns associats a patologia del vincle.

 


Objectius

 • Adquirir la base teòrica i conèixer els autors relacionats amb el Vincle.
 • Comprendre la importància pel Psicòleg clínic de tenir coneixement de les característiques i tipus d'aferrament entre l'adult i l'infant.
 • Familiaritzar-se amb la psicopatòloga del vincle i poder-ne fer una exploració.
 • Conèixer les característiques del tractament d'infants i adolescents i eines per a la teràpia

Metodologia

Iniciarem amb una base teòrica que ens permetrà entendre el context de l'aferrament, posteriorment incorporarem les eines d'avaluació necessaries per tal de fer un diagnòstic acurat i finalment ens familiaritzarem en el tractament dels transtorns de la vinculació desenvolupant estratègies per tal de traballar amb els infants i les seves famílies. 

 • Part teòrica 33%
 • Part d'avaluació 33%
 • Part de tractament i pràctica 33%

Calendari

Durada: 15 h
Dates*: 27 de febrer, 13 i 20 de març del 2021
Horari: Dissabte de 9.00 a 14.00

*Aquest curs és en línia però en cas que les autoritats sanitaries ho permetin el dia 13 de març es faria presencial i amb línia simultàniament.


Informació d'interès

 • Per a un bon aprofitament de la formació, el curs es limita a 20 places, que s'atendran per rigorós ordre d'inscripció.
 • Per tenir dret al certificat d'aprofitament l'assistència és obligatòria en un 80% del curs.
 • Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli presenti l'autorització corresponent signada pel titular.
 • Cal portar roba còmoda.
 • Segons l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, aquest curs està considerat com a formació permanent del professorat no universitari.

Lloc de realització

Aquest curs és en línia però en cas que les autoritats sanitaries ho permetin el dia 13 de març es faria presencial i amb línia simultàniament.

FPCEE Blanquerna-URL
C. Císter, 34
08022 Barcelona


Inscripció tancada

Preu del curs: 145€

Manual per fer la inscripció virtual

 • El pagament es fa efectiu mitjançant aquest web amb targeta de crèdit (cliqueu inscripció virtual).
 • Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.
 • La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de 10 inscripcions.
 • Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.
 • La no adscripció a algun dels descomptes previstos per a diversos col·lectius és responsabilitat de l’inscrit.

Informació

FPCEE Blanquerna-URL
SIOE
C. del Císter, 34
08022 Barcelona
Tel.: 932 533 006
c/e: fpceefctp@blanquerna.url.edu