Curs de preparació per a oposicions de secundària d'orientació educativa

Durada 60h
Horari Novembre 2021- Juny 2022
Modalitat Virtual
cursos-de-formacio-continuada11-TEU-007

Descripció del curs

Des de Blanquerna t’oferim la possibilitat de formar-te a distància com a opositor/a al cos de professorat de secundària, (especialitat orientació educativa) ajudant-te a desenvolupar els teus coneixements, habilitats i competències per a que obtinguis uns bons resultat a totes les proves. Sempre disposant de tots els materials necessaris i amb un professor universitari al teu costat. 

Aquest curs és específic per a les oposicions de l'especialitat d'Orientació Educativa, on hi podeu accedir psicòlegs i  titulats del Màster en Psicopedagogia. Aquí podeu consultar els requísits. Per si teniu qualsevol dubte.

Aquest curs inclou el temari de les oposicions.

Objectius

 • Conèixer el procediment d’accés a la funció pública docent.
 • Rebre un seguiment tutoritzat en l’elaboració de la programació aportant eines i recursos per desenvolupar les unitats didàctiques.
 • Acompanyar el procés que comporta la defensa oral.

Continguts

MÒDUL 1. Elaboració i/ revisió d’una programació didàctica que ha de fer referència al currículum vigent a Catalunya i ha de tenir en compte la inclusió educativa i la perspectiva de gènere. En el cas de l’especialitat d’orientació educativa la programació didàctica consisteix en un Pla d’actuació educativa fonamentat en les funcions de l'orientador educatiu en un equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) o en les funcions de l’orientador educatiu en un institut.

Aspectes rellevants del pla d’actuació educativa:

 • Introducció
 • Marc Legislatiu
 • Contextualització
 • Marc normatiu
 • Decret d'inclusió
 • Dissenys metodològic
 • Decret d’avaluació
 • Unitats d'actuació educativa

MÒDUL 2. Supòsits pràctics acompanyat de temari. Aprofundir en els aspectes més importants del temari a partir de blocs de continguts que se’n deriven.

MÒDUL 3. Preparació de la Defensa davant del tribunal 

 • Habilitats comunicatives
 • Disseny de materials per a la defensa oral
 • Elaboració d’un guió
 • Vídeo gravació de la defensa oral
 • Correcció segons criteris del Tribunal
 • Assessorament psicopedagògic

Metodologia

Durant les classes en línia s’oferiran les eines necessàries per anar elaborant o millorant la Programació. Tanmateix es portaran a terme les revisions oportunes amb atencions individualitzades. Al finalitzar el curs s’haurà de fer l’exposició de la defensa oral davant del professorat amb la conseqüent devolució.

Calendari

 • Durada: 60 hores
 • Modalitat: en línia i sincrònic
 • Dates: del 20 de novembre de 2021 al 28 de maig de 2022
 • Horari: dissabte de 9.00 a 12.30

Inscripció

Preu del curs: 1.025,00€

Descompte alumni: 7%

Dates de preinscripció: del 27 de setembre fins al 14 de novembre de 2021

Cost de preinscripció: 50€ (es descomptaran de l'import total un cop es realitzi la matrícula)

Si us voleu inscriure escriviu un correu eletrònic a: oposicionsFPCEE@blanquerna.url.edu

Aquí podeu consultar el manual per fer la preinscripció

 • L’import de la preinscripció és de 50€ que es descomptaran de l'import de la matrícula i que seran retornats en el cas de no realitzar-se el curs per no arribar al nombre mínim d'inscrits.

 • El pagament es fa efectiu mitjançant aquest web amb targeta de crèdit (cliqueu inscripció virtual). Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada. 

 • La Facultat no es compromet a fer el curs si no arriba al nombre mínim de 13 inscripcions. 

 • ​La preinscripció i/o la matrícula podran romandre obertes fins el termini indicat o fins exhaurir les places disponibles. 

 • Només es retornarà l’import pagat en concepte d’inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.

 • La no adscripció a algun dels descomptes previstos per a determinats col·lectius és responsabilitat de l’inscrit.

Per més informació podeu escriure a: oposicionsFPCEE@blanquerna.url.edu

Coordinadors

Xavier Admetlla Martínez. Mestre de Primària funcionari. Alumni de Blanquerna. Formador d’oposicions. Més de 18 anys exercint de  director de centres privats de formació i suport a alumnes d’ infantil, primària, secundària i universitat, proves d’accés a la universitat i preparació per a les oposicions.

Ruth De Leonardo Ortega. Professora de la FPCEE en els estudis de GEI i GEP (Àrea de Pedagogia). Mestra i Psicopedagoga.

Docents

Cèlia Moreno. Funcionaria. Mestra i psicopedagoga. Preparadora d’oposicions des de fa 10 anys. Actualment exercint càrrecs de Direcció dins la funció pública.

Per més informació podeu escriure a: oposicionsFPCEE@blanquerna.url.edu

Aquest curs es realitza íntegrament en línia i sincrònic.