Durada 4 anys
Horari matí o tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Cal consultar la disponibilitat al SIOE (sioefpcee@blanquerna.edu)
grauGSIC

Convalidació de crèdits ECTS en relació amb el CFGS de Tècnic Superior en Integració Social.

 Grau en Psicologia Nombre de crèdits
Antropologia 6 ECTS
Psicologia Social 6 ECTS
Psicologia de l’Educació 6 ECTS
Psicologia dels Grups 6 ECTS
Pensament Contemporani 6 ECTS
Psicologia i Sociologia de la Transcendència 6 ECTS


Convalidació de crèdits ECTS en relació amb el CFGS de Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citologia (LOGSE) o Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (LOE).

 Grau en Psicologia Nombre de crèdits
Bases Psicobiològiques del Comportament I: Psicobiologia I 6 ECTS

El procediment de reconeixement dels crèdits provinents de cicles formatius de grau superior (CFGS) es pot consultar a la Normativa Acadèmica de la Facultat