Durada 4 anys
Horari matí o tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció oberta
grauGSIC

Convalidació de crèdits ECTS en relació amb el CFGS de Tècnic Superior en Integració Social.

 Grau en Psicologia Nombre de crèdits
Antropologia 6 ECTS
Psicologia Social 6 ECTS
Psicologia de l’Educació 6 ECTS
Psicologia dels Grups 6 ECTS
Pensament Contemporani 6 ECTS
Psicologia i Sociologia de la Transcendència 6 ECTS


Convalidació de crèdits ECTS en relació amb el CFGS de Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citologia (LOGSE) o Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (LOE).

 Grau en Psicologia Nombre de crèdits
Bases Psicobiològiques del Comportament I: Psicobiologia I 6 ECTS

El procediment de reconeixement dels crèdits provinents de cicles formatius de grau superior (CFGS) es pot consultar a la Normativa Acadèmica de la Facultat