Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció oberta
grauGLOG

Convalidació de crèdits ECTS en relació amb el CFGS de Tècnic Superior en Educació Infantil.

Grau en LogopèdiaNombre de crèdits
Psicologia del Desenvolupament6 ECTS
Bases de la Comunicació i la Cognició Humana6 ECTS
Psicologia Bàsica6 ECTS
Antropologia6 ECTS
Pensament Contemporani6 ECTS

 

Convalidació de crèdits ECTS en relació amb el CFGS de Tècnic Superior en Interpretació del Llenguatge de Signes (LOGSE) o Tècnic Superior en Mediació Comunicativa (LOE).

Grau en LogopèdiaNombre de crèdits
Lingüística General6 ECTS
Lingüística Aplicada 6 ECTS
Antropologia6 ECTS 
Pensament Contemporani6 ECTS 

 

Convalidació de crèdits ECTS en relació amb el CFGS de Tècnic Superior en Audiopròtesi (LOGSE) o Tècnic Superior en Audiologia Protèsica (LOE).

Grau en LogopèdiaNombre de crèdits
Trastorns i Exploració de l’Audició6 ECTS
Antropologia 6 ECTS
Pensament Contemporani6 ECTS 

 

Convalidació de crèdits ECTS en relació amb el CFGS de Tècnic Superior en Integració Social.

Grau en LogopèdiaNombre de crèdits
Comunicació Augmentativa6 ECTS
Antropologia6 ECTS 
Pensament Contemporani6 ECTS 

 

El procediment de reconeixement dels crèdits provinents de cicles formatius de grau superior (CFGS) es pot consultar a la Normativa Acadèmica de la Facultat