Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció oberta
grauGDEP

Convalidació de crèdits ECTS en relació amb el CFGS de Tècnic Superior en Educació Infantil.

Grau en Educació PrimàriaNombre de crèdits
Societat, Família i Educació6 ECTS
Processos i Contextos Educatius6 ECTS
Història i Antropologia de l’Educació6 ECTS
Educació i Salut6 ECTS
Practicum I6 ECTS

 

El procediment de reconeixement dels crèdits provinents de cicles formatius de grau superior (CFGS) es pot consultar a la Normativa Acadèmica de la Facultat.