Durada 4 anys
Horari matí o tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció oberta
grauGCAF

Convalidació de crèdits ECTS en relació amb el CFGS de Tècnic Superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives.

Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’EsportNombre de crèdits
Ciències Bàsiques Aplicades a l’Esport6 ECTS
Metodologia per al Treball Universitari6 ECTS
Antropologia, Cos i Transcendència6 ECTS
Pensament Contemporani6 ECTS
Activitat Física, Prevenció i Salut (optativa)6 ECTS

 

Convalidació de crèdits ECTS en relació amb el CFGS de Tècnic Superior en Animació Turística (LOGSE) o Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística (LOE).

Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’EsportNombre de crèdits
Coneixement i Estratègies per Aprendre a la Universitat II: Anglès B26 ECTS

 

Convalidació de crèdits ECTS en relació amb el CFGS de Tècnic Superior en Informació i Comercialització Turístiques (LOGSE) o Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques (LOE).

Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’EsportNombre de crèdits
Coneixement i Estratègies per Aprendre a la Universitat II: Anglès B26 ECTS

 

El procediment de reconeixement dels crèdits provinents de cicles formatius de grau superior (CFGS) es pot consultar a la Normativa Acadèmica de la Facultat