PA0M0XM

Josep MariaPicolaMeix

josepmariapm@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Màster Universitari en Periodisme Avançat. Reporterisme

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Màster Universitari en Comunicació Política i Social

Grau en Periodisme

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Màster Universitari en Periodisme Avançat. Reporterisme

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural

Màster Universitari en Comunicació Política i Social

Grau en Gestió Esportiva

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Màster Universitari en Direcció d'Art en Publicitat.MARP-1 MARR-1

Màster Universitari en Direcció d'Art en Publicitat.MARP-1 MARR-1

Grau en Comunicació Audiovisual

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa