Relacions internacionals
international-affairs

Relacions Internacionals

La Facultat i el món

La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL potencia la mobilitat internacional dels seus estudiants i és totalment receptiva a l'acollida d'estudiants estrangers. El coneixement d'altres països i de diferents realitats sanitàries no només forma l'estudiant pel seu futur professional sinó que l'enriqueix com a persona. Per aquest motiu, estableix vincles de cooperació i col·laboració amb universitats estrangeres amb l'objectiu de potenciar la mobilitat dels estudiants i dels professors en un ampli ventall de programes d'intercanvi amb altres països d'Europa i d'Amèrica Llatina.

Els programes 

- Mobilitat - Erasmus
- Mobilitat fora Unió Europea
- Programes internacionals de solidaritat
- InnoEvent


Universitats amb conveni de col·laboració per a la mobilitat (pdf)


Contacte

Secretaria de Relacions Internacionals
AnnaVH@blanquerna.edu
T. 93 253 31 01