Grup de Recerca en Farmacoteràpia, Genòmica i Exposòmica (PHAGEX)

recerca

Equip

Conxita Mestres, PharmD, PhD. Llicenciada en Farmàcia (Universitat de Barcelona -UB-). Doctora en Farmàcia per la UB. Especialista en farmàcia hospitalària. Acreditació de recerca AQU. Professora titular de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL (FCS). Actualment degana de la FCS. ORCID:0000-0002-0494-3108.
Línies de recerca:

- Biofísica
- Farmacologia clínica
- Farmàcia Clínica
- Nutrició i Dietètica

Maria Jesús Arranz, PhD. Llicenciada en Biologia (Universitat de les Illes Balears). Doctora pel Medical Research Council, Londres, Regne Unit. Professora associada del Grau en Farmàcia IQS-Blanquerna (URL), de l’assignatura Teràpia individualitzada: farmacogenètica (des del curs 2017-2018). Directora d’unitat de laboratori de la Fundació Docència i Investigació Mútua de Terrassa. ORCID: 0000-0002-6757-9198
Línies de recerca:

- Farmacogenètica i farmacogenòmica en psiquiatria: antipsicòtics, antidepressius, metilfenidat, autisme, esquizofrènia i depressió.
- Implementació farmacogenètica: avaluació d'intervencions farmacogenètiques per millorar tractaments antipsicòtics i desenvolupament d'intervencions farmacogenètiques (mètodes, criteris, consell farmacogenètic i protocols) per a la seva aplicació en àmbits hospitalaris.

Juliana Salazar, PhD. Llicenciada en Química i Bioquímica (Universitat Rovira i Virgili -URV-). Doctora per la URV. Investigadora postdoctoral. Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. ORCID: 0000-0002-3581-4499
Línies de recerca:
- Farmacogenètica
- Oncologia traslacional

Maria Foraster, PhD. Llicenciada en Farmàcia (UB), Màster en Salut Pública (Universitat Pompeu Fabra –UPF-), Doctora en Biomedicina (Epidemiologia) per la UPF. Professora associada de l’assignatura Salut Pública (des del curs 2017-2018), tutora de Treball de Final de Grau –TFG- i tutora de pràctiques de la menció de Farmàcia Assistencial del Grau en Farmàcia IQS-Blanquerna (URL). Investigadora a l’Institut de Salut Global de Barcelona. ORCID: 0000-0003-4450-4123
Línies de recerca:
- Epidemiologia ambiental: exposòmica, focalització en exposicions externes (soroll, contaminació atmosfèrica), malalties metabòliques i cardiovasculars, neurodesenvolupament i salut mental, embaràs i salut infantil.
- Epigenètica i genòmica d’exposicions ambientals.

Pilar Gascon, PhD. Llicenciada en Farmàcia (UB), Doctora en Farmàcia per la UB. Grau en Farmàcia IQS-Blanquerna (URL): professora associada, membre de la comissió mixta de pràctiques tutelades, responsable de pràctiques tutelades i de les pràctiques de la menció en Farmàcia Assistencial. Vocal d’Investigació i Docència del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Secretaria de Junta del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya. ORCID: 0000-0003-3036-3753
Línies de recerca:
Farmàcia clínica
Història i legislació

Marta Hernández, PhDLlicenciada en Farmàcia (UB). Doctora en Farmàcia per la Universitat de Barcelona. Acreditació Ayudante Doctor - ANECA. Especialista en Farmàcia Hospitalària (FIR). Coordinadora acadèmica en l'àmbit de Ciències de la Salut-Grau en Farmàcia IQS-Blanquerna (URL) i professora de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL. ORCID: 0000-0002-6983-413X
Línies de recerca:
- Geriatria
- Psicogeriatria
- Farmacologia clínica
- Farmàcia clínica