Global Research on Wellbeing (GRoW)

recerca

Tornar a l'inici

Projectes del GRoW

Títol de l’estudi (en curs): “Determinació dels valors de referència de les pressions respiratòries màximes i de la pressió nasal en inhalació màxima en població espanyola adulta sana”.

Investigadora principal: Ana Lista. Facultat de Fisioteràpia de la Univerdidade da Coruña.
Investigadors col·laboradors de Blanquerna-URL: Jordi Vilaró i Elena Gimeno.
Finançament: Beca SEPAR 2019 i Beca de Ayuda a la Investigación del Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia 2019.
Objectiu: elaborar les equacions de predicció per als valors de normalitat de les pressions respiratòries màximes en població adulta del territori espanyol.
Contacte: pimpem.estudi@gmail.com
Informació per als voluntaris que vulguin participar en l'estudi


Transició prematura al món professional dels estudiants d’Infermeria durant la pandèmia de COVID-19

L’objectiu d’aquest projecte és analitzar el procés de transició prematura d’estudiants del darrer curs d’Infermeria al món professional durant la pandèmia de COVID-19. Donat el pes i la responsabilitat que exerceix la infermera en el seu rol professional és necessari el disseny i l’estudi d’una línia estratègica sobre transició que contempli totes aquelles barreres i facilitadors que puguin estar influint en el procés de transició, incloent a tots els agents implicats: universitats, centres assistencials, col·legis professionals i estudiants.

Projecte finançat per: Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.
Investigadors GRoW: Rodriguez-Monforte M, Berlanga S, Rifa-Ros R.
Contacte: miriamrm@blanquerna.edu


La construcció de la figura del tutor clínic en ciències de la salut

L’impacte del tutor clínic en l’aprenentatge pràctic de l’estudiant de grau en ciències de la salut pot ser molt rellevant. Alhora, els tutors clínics van augmentant el seu nivell de consciència sobre la importància del seu rol i cal destacar una demanda cada vegada més explícita com la de conèixer el feedback dels estudiants sobre la docència que han rebut durant el període de pràctiques. L’objectiu d’aquest projecte és analitzar el procés de transformació de la figura de tutor clínic al llarg de les pràctiques externes dels estudiants de grau d'Infermeria.

Investigadors GRoW: Rodriguez-Monforte M, Berlanga S, Rifa-Ros R.
Contacte: miriamrm@blanquerna.edu


TRANSITS: intervencions per promoure el benestar en la transició a la jubilació

El projecte TRANSITS pretén proporcionar evidència sobre com promoure el millor envelliment saludable mitjançant el desenvolupament d’intervencions que fomentin la salut i el benestar en la transició de treball a jubilació, adaptats als criteris socioeconòmics i d’ocupació de les persones durant la seva vida laboral activa. En el context del canvi demogràfic i l’envelliment de les societats, els resultats poden ser molt rellevants en la transformació dels sistemes socials i sanitaris.

Investigadors: grup recerca GRoW.
Contacte: elenaca@blanquerna.edu


SIENHA: Strategic Innovative Educational Network for Healthy Ageing

L’objectiu del projecte SIENHA és donar suport a l’envelliment saludable entre els països europeus mitjançant el desenvolupament de competències de professionals de l’atenció sociosanitària, per tal de:
1) Incrementar la comprensió de l’envelliment saludable com un procés de tota la vida que requereix una major atenció en totes les fases de la vida (des de la infància fins a la vellesa).
2) Transformar la comprensió i donar suport al desenvolupament continu de competències d'estudiants, professors i professionals per afavorir l'envelliment saludable a tot Europa.
3) Donar suport a l'intercanvi de coneixement a tot Europa per aprendre de les millors pràctiques en educació superior per desenvolupar un envelliment saludable.
4) Incrementar el coneixement dels ciutadans i la implicació dels individus en el suport a la salut personal i l’envelliment saludable.

Projecte finançat per: Erasmus + Projecte realitzat en col·laboració amb: Kolegji Heimerer SHPK, KO; Santa Casa da Misericordia de Lisboa, PT; Stichting Hogeschool Utrecht, NL; Hochschule für Gesundheit, DE; Nicolaus Copernicus University of Torun, PL; JAMK University of Applied Sciences, FI.
Investigadors GRoW: Carrillo Alvarez E, Vilaró J, Sitjà-Rabert M, Rodriguez-Monforte M.
Contacta: elenaca@blanquerna.edu


GRoW Healthier: fomentar el capital social com a element de resiliència per als joves

El programa GRoW Healthier és un dispositiu d’intervenció transferible per promoure estils de vida saludables en adolescents basat en les premisses de la teoria del capital social i l’acció de recerca participativa com a elements clau per pal·liar les desigualtats socials i de salut. Aquest programa està alineat amb els SGD número 3 i 10.

Projecte finançat per: Aramark SL Investigadors GRoW: Carrillo-Alvarez E, Rodriguez-Monforte M.


TLRHAB PPC: teràpies a domicili per a pacients complexos

Consisteix en una intervenció interdisciplinària amb suport de telerehabilitació adreçada a persones amb patologia crònica complexa (PCC) que, pel seu nivell de complexitat, reben atenció sanitària a casa. Està alineat amb la dimensió humana de l’ambient, ja que es basa en la col·laboració dels grups d’interès locals (professionals de la salut, hospitals, universitats, professionals socials …) per crear comunitats que donin suport a l’atenció humana.

Projecte realitzat en col·laboració amb: Parc Sanitari Pere Virgili, CAP Horta 7D, Hunter Medical Research Institute.
Investigadors GRoW: Sitjà, M, Fernandez-Jané C, Solís L.
Contacte: mercesr@blanquerna.edu


Alimentació i estils de vida sostenibles i assequibles

A partir de la metodologia dels pressupostos de referència, que estima el cost de satisfer les necessitats humanes, estem treballant ara en la segona fase d’una investigació per estimar el cost de les dietes saludables i sostenibles. Els resultats poden ajudar les persones amb baixos ingressos, les ONG i els responsables de la política a fer canvis, a proporcionar recursos i a crear un entorn que permeti a tots els individus adherir-se a una dieta que promogui la salut i el benestar i prevenir els trastorns no afectats.

Projecte realitzat en col·laboració amb: Grup de Recerca PSITIC-URL.
Investigadors GRoW: Carrillo-Alvarez E, Salinas Roca B, Muñoz-Martínez J.
Contacte: elenaca@blanquerna.edu


+AGIL: integrated care for frail older adults in the community

Amb l’envelliment de la població, prevenir la discapacitat en persones grans és un repte urgent. La fragilitat, un estat de risc de discapacitat detectable mitjançant canvis funcionals inicials, és una fase clau per actuar, doncs és reversible. L'abordatge més efectiu és un maneig interdisciplinari multifactorial (activitat física, nutrició, adequació dels fàrmacs). Malauradament, la translació dels estudis experimentals a la practica és molt limitada. L’innovador programa pilot +AGIL, implantat en l’àrea bàsica de salut (ABS) Bordeta-Magòria de Barcelona, va reduir la fragilitat a 3 mesos en 112 persones, segons dades publicades pel nostre grup. Reorganitza recursos existents, integrant atenció primària, geriatria i recursos comunitaris, amb una valoració integral i un pla de tractament compartit, que inclou:
1) Activitat física per apoderar les Codi classificació registre: 2 persones, sostinguda mitjançant recursos existents, comunitaris i tecnològics (app ViviFrail).
2) Intervencions no farmacològiques (sobre dieta, trastorns cognitius, soledat).
3) Revisió farmacològica i foment de l’adherència. L’objectiu d’aquesta proposta és escalar +AGIL a 3 ABS de la ciutat amb diversitat socioeconòmica, mitjançant un procés participatiu d’adaptació i contextualització, i avaluar-ne l’impacte en diferents dimensions, aprenent de la seva implementació, per informar les polítiques públiques.

Projecte finançat per: Ajuntament de Barcelona
Projecte realitzat en col·laboració amb: Vall d’Hebron Institut de Recerca, Institut Català de la Salut, Universitat Politècnica de Catalunya, Fundació privada Avisón-Catalunya, Psynaptic SLP, Parc Sanitari Pere Virgili.
Investigadors GRoW: Sitjà, M, Vilaró J, Fernandez-Jané C, Solís L.
Contacte: mercesr@blanquerna.edu


Model d'atenció dels centres residencials més sistèmic i inclusiu: Projecte RERESI

Estimular la redefinició de el model d'atenció dels centres residencials de persones grans que respongui a les necessitats actuals i futures i que sigui sostenible econòmicament, ambientalment i amb impacte social. Aquest projecte es fonamentarà en les Comunitats de Pràctica, les quals comptaran amb un ampli ventall d'actors de les diferents àrees de sistema actual de les residències geriàtriques i altres àmbits que puguin afavorir la reflexió

Projecte realitzat en col·laboració amb: Grup de Promoció i disseny Efebe SLU; Living Lab de Salud de IrsiCaixa; Territori Socialment Responsable SCCL; Edificios Positivos. Barcelona, España; Vall d'Hebron Institute of Research.
Investigadors GRoW: Sitjà-Rabert M, Rifà-Ros R, Vilaró J, Fernandez-Jané C. Milà-Villarroel R, Solà M.
Contacte: mercesr@blanquerna.edu


Valoració de la perspectiva de gènere de la taxonomia NANDA i el seu ús

Les investigacions sobre determinants de salut i el gènere han mostrat la necessitat de comprendre i atendre les subjectivitats i necessitats específiques de les persones. Aquest projecte vol analitzar l'existència de biaix de gènere en els diagnòstics d'infermeria de la taxonomia NANDA i el seu ús.

Investigadors GRoW: Rifà Ros R, Rodriguez-Monforte M, Carrillo Alvarez, E.
Contacte: rosarr@blanquerna.edu


Impacte i abordatge de la inseguretat alimentària post-covid en nuclis urbans i rurals de Catalunya

Des de l'inici del decret d'alarma per la covid-19, el Banc d'Aliments de Barcelona ha multiplicat per quatre els ajuts alimentaris i entitats com Càritas o Creu Roja han llançat programes i ajuts específics per a la cobertura alimentària en el context de la pandèmia. Alhora, un gran nombre d'entitats del tercer sector han cessat mentre que n’han aparegut de noves i altres ja existents han reorientat la seva activitat per donar cobertura a la necessitat creixent de l'alimentació digna i adequada. Aquest projecte té per objectiu estudiar la resposta que s'ha donat a l'agreujament de les situacions d'inseguretat alimentària des del tercer sector, així com quin ha estat l'impacte en l'alimentació de les famílies, així com quantificar el nivell d’inseguretat alimentària i els principals factors sociodemogràfics relacionats durant la pandèmia COVID 19 a les famílies.

Projecte finançat per: Universitat Ramon Llull - Secretaria d’Universitats Generalitat de Catalunya.
Investigadors GRoW: Carrillo-Álvarez E, Milà-Villarroel R, Salinas-Roca B, Costa, Ll.
Contacte: elenaca@blanquerna.edu | raimonmv@blanquerna.edu


Eficàcia d’electorestimulació transcutània del punt Dingchan (EX-B1) en pacients amb MPOC hospitalitzats amb dispnea severa: Estudi amb control aleatoritzat i cegament de pacients i avaluadors

L’objectiu d’aquest treball és avaluar els efectes sobre la dispnea de l'estimulació amb AcuTENS en pacients hospitalitzats per exacerbació de la MPOC.

Projecte finançat per: Societat Científica d'Acupuntura de Catalunya i Balears, Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de Catalunya.
Projecte realitzat en col·laboració amb: Hospital del Mar i Hospital de Manresa.
Investigadors GRoW: Carles Fernández, Jordi Vilaró.
Contacte: Carles Fernández, carlesfj@blanquerna.edu

Actualment, a més, s'està col·laborant en altres projectes en col·laboració amb l'hospital Sagrat cor on s'analitza la utilitat de l'acupuntura com a tractament complementàri post mastectomia i en casos de bruxisme


Evaluación de un programa de rehabilitación a través de videoconferencia para el manejo domiciliario de pacientes post COVID

L'objectiu d'aquest estudi és analitzar l'eficàcia de les plataformes estàndard per a videoconferències en l'aplicació i desenvolupament d'un programa integral de rehabilitació per al maneig de pacients post-COVID-19. L'estudi avaluarà la viabilitat, usabilitat, preferències i limitacions de diferents plataformes comercials ja existents en el mercat i que ofereixen serveis de videoconferència gratuïts, en un context d'ús real.

Investigadors GRoW: Vilaró J., Sitja-Rabert, M; Solís, L; Fernández-Jané C.
Contacte: jordivc@blanquerna.edu


Identificació i descripció dels assajos clínics realitzats en fisioteràpia a Espanya

Estudi observacional descriptiu que consta de dues parts: cerca manual de CCT per a la identificació de revistes elegibles que no estan indexades a bases de dades biomèdiques i cerca manual de CCT amb una anàlisi descriptiva i de risc de biaix corresponent dels estudis identificats, assajos clínics que han avaluat l'eficàcia de les intervencions de fisioteràpia publicat i realitzar a Espanya. Aquest projecte se'n deriva un anàlisi exhaustiu de les intervencions de fisioterapia publicats en la població major o igual a 65 anys per tal d'analitzar més exhaustivament quins problemes de salut i quines actuacions s'han realitzat al nostre país en la població de la gent gran, des de la fisioterapia.

Projecte realitzat en col·laboració amb: Cochrane Iberoamerica, Centre for Clinical Brain Sciences Edinburg Imaging, The University of Edimburg.
Investigadors GRoW: Sitjà-Rabert M, Vilaró J, Solà M, Fernandez-Jané C.
Contacte: mercesr@blanquerna.edu