Global Research on Wellbeing (GRoW)

recerca

Tornar a l'inici

Línies de recerca

1. Garantia del dret a la salut, determinants socials i apoderament de les persones, comunitats, i professionals. 
L’activitat de recerca d’aquesta línia es desenvolupa en el marc de garantir el dret a la salut a través de l’estudi dels determinants socials i l’apoderament de les persones, comunitats i professionals. A més a més, la recerca també tindrà com a objectiu l’avaluació de la qualitat metodològica de les produccions científiques relacionades amb aquesta línia de recerca, així com la creació i/o validació d’eines d’avaluació de la salut. Tot això es desenvoluparà amb l’objectiu final de facilitar una correcta transferència del coneixement.

2. Promoció d’estils de vida saludable i prevenció, rehabilitació i tractament de la malaltia al llarg del cicle vital des d’una perspectiva interdisciplinària.
Les àrees d’interès d’aquesta línia inclouen el desenvolupament d’intervencions específiques i multimodals amb l’objectiu de promocionar estils de vida saludables, millorant d’aquesta manera la qualitat de vida i benestar de les persones i grups en situació de vulnerabilitat. Tot això, dependrà de l’estat de salut i el moment de la vida on es troben aquestes persones (vellesa, adolescència...). Addicionalment, des d’aquesta línia de recerca s’avaluarà, més enllà dels efectes de la promoció d’estils de vida saludable, la qualitat metodològica de les produccions científiques en les àrees de coneixement de diferents disciplines que consoliden el grup de recerca, i es crearan i/o validaran eines d’avaluació de la salut, amb l’objectiu de facilitar la transferència de coneixement.