Global Research on Wellbeing (GRoW)

recerca

Reconegut per l'AGAUR com a grup emergent

El Global Research on Wellbeing (GRoW) està reconegut per l'Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya, com a grup emergent dins del mapa de grups de recerca a Catalunya.

El GRoW desenvolupa l’activitat investigadora entorn a la millora de la salut i benestar poblacional, mitjançant accions de recerca, formació i transferència de coneixement entorn la promoció de la salut, prevenció i tractament de la malaltia des d’una perspectiva interdisciplinària i participativa.

Això es concreta en l’estudi, d’una banda, de la garantia del dret a la salut a través de l’abordatge dels determinants socials de la salut i l’apoderament de les persones, comunitats i professionals. I de l’altra, d’estratègies de promoció d’intervencions específiques o multimodals dirigides a la promoció d’estils de vida saludable, la millora de la qualitat de vida i benestar de persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat. Ambdues línies treballen per avaluar la qualitat metodològica de les produccions científiques dels àmbits de coneixement de les diferents disciplines del grup, i la creació i/o validació d’instruments d’avaluació per a la salut.

Paraules clau que descriuen l'activitat

Salut, benestar i qualitat de vida, vulnerabilitat, dret a la salut, estil de vida saludable, cronicitat, envelliment, infància, atenció a la Dona, apoderament.

Investigadora principal

Elena Carrillo-Álvarez, PhD
Graduada en Nutrició Humana i Dietètica per la Universitat Ramon Llull (URL). Màster Universitari en Pedagogia Social i Comunitària: Lideratge de la Transformació Socioeducativa (URL). Doctora per la URL. CV

Contacte:
elenaca@blanquerna.edu

Centre

Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL
c. Padilla, 326-332
08025 Barcelona