La Facultat obté finançament de la Unió Europea per a desenvolupar el Projecte QUALI-DEC
09.10.2019

La Facultat ha obtingut un ajut de 150.000 euros de la Unió Europea, en el marc del programa Horizon 2020, per al finançament del projecte Quali-Dec "Implementation research in maternal health", en el qual han participat, a més de la Facultat, la Universitat Paris-Descartes, l’Institut Karolinska, el Maternity Hospital de Dublin i l’Organització Mundial de la Salut.

El projecte QUALI-DEC, coordinat per part de la Facultat pels professors i investigadors Olga Canet i Ramon Escuriet, desenvoluparà una estratègia per a implementar intervencions encaminades a la reducció de cesàries sense indicació clínica en quatre països: Argentina, Burkina Faso, Vietnam i Tailàndia. L’estratègia combina quatre components: la involucració de líders d’opinió en la implementació de guies de pràctica clínica, la implementació d’auditories i el retorn de la informació per a identificar les intervencions innecessàries, una eina d’ajuda per a promoure la capacitat de decisió de les dones sobre el tipus d’atenció i part que desitgen, i la implementació de la guia de l’Organització Mundial de la Salut per a l’acompanyament a les dones durant el procés de part.

La implementació d’aquest projecte millorarà l’ús apropiat de les cesàries i s’alinea amb diversos objectius per a un desenvolupament sostenible marcats per l’Organització de les Nacions Unides, com són la millora de la salut materna i infantil i la reducció d’iniquitats en salut.